شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ مقاله پنج انگیزه امام حسین‏ (ع) از قیام عاشورا

 

حادثه عاشورا در ساعاتى محدود در سرزمین تفتیده عراق و نبردى نابرابر بین دو جبهه عزت و ذلت، دو جبهه کرامت و رذالت، دو جبهه ارزش و ضد ارزش برگزار شد. از آن حادثه زمانها و سالهاى زیادى گذشته است. هر کس این حادثه کوتاه از نظر زمان؛ اما بلند از نظر پیام، محدود در سرزمین کوچک؛ اما بزرگ و گسترده در همه عالم، از طریق خودش و برداشت خودش، به بررسى و تبیین آن پرداخته است. بهترین راه شناخت اهداف امام حسین‏ علیه‏ السلام، انگیزه ایشان و جریاناتى که منجر به این واقعه خونین و ماندگار شد، کلمات خود امام حسین‏ علیه ‏السلام است. قبل از هر کس و هر جریانى مى ‏توانیم با مراجعه به سخنان خود ابا عبداللّه ‏علیه ‏السلام تحلیل این قیام و تحلیل این حادثه را از خود امام دریافت کنیم.

من اجازه مى‏ خواهم در این محضر شریف به ۵ انگیزه مهم ابا عبداللّه‏ علیه ‏السلام با ذکر ۵ شاهد مثال از کلمات امام حسین ‏علیه ‏السلام یا کلمات ائمّه معصومین ‏علیهم‏السلام بپردازم.

انگیزه دینى

انگیزه اجتماعى

اصلاح فرهنگى در جامعه

انگیزه سیاسى

انگیزه شخصى

 

500 تومان – افزودن به سبد