افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

آموزش تبلیغ دینی در اینترنت

فروش فایل در اینترنت 9
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

رمز موفقیت در تبلیغ

فروش فایل در اینترنت 8
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

روان‏شناسى تبلیغ

فروش فایل در اینترنت 5
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

۱۴ نکته برای منبر موفق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

فروش فایل در اینترنت 10
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

اصول و روشهای مناظره(۴)

فروش فایل در اینترنت 28
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

اصول و روشهای مناظره(جدال احسن) (۳)

فروش فایل در اینترنت 27
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

اصول و مهارتهای مناظره(جدال احسن) (۲)

فروش فایل در اینترنت 27
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

اصول و مهارتهای مناظره (جدال احسن) (۱)

فروش فایل در اینترنت 29
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

بایدها و نبایدهای خطابه (۲)

فروش فایل در اینترنت 26
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

بایدها و نبایدهاى خطابه (۱)

فروش فایل در اینترنت 31
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 3000 تومان 1500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

مجموعه سخنرانی ویژه ماه مبارک رمضان ۲

فروش فایل در اینترنت 88
افزودن به سبد
جزئیات قیمت محصول : 3000 تومان 1500 تومان
فروشگاه رسانه شاپ

مجموعه سخنرانی ویژه ماه مبارک رمضان ۱ – (۱۰۰ سخنرانی)

فروش فایل در اینترنت 149