شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ آموزش تبلیغ دینی در اینترنت

امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار متنوع وجود دارد و حرف، آسان به همه جای دنیا می‏رسد. میدان افکار مردم و مؤمنین، عرصه‏ کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم. این کارزار فکری به‏هیچ‏وجه به زیان ما نیست؛ به سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز ماست ـ از مهمات تفکّر اسلامی و انبار‏های معارف الهی و اسلامی ـ بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعاً بُرد با ماست؛ لیکن مسئله این است که ما باید این کار را بکنیم.

تبلیغ دینی در فضای مجازی، اثر بسیار مطلوبی بر معنویت محیط اینترنت و کاربران آن می‏گذارد و زمینه رشد معنوی مخاطبان و نشر معارف دینی را فراهم می‏کند و مبلّغ به راحتی می‏تواند با کاربران زیادی در ارتباط بوده و به تعامل با آنها بپردازد؛ امّا در کنار فراهم شدن امکانات و شرایط ویژه برای نشر معارف دینی، فضای اینترنت یک سری آسیبهای خاص خود را دارد و ممکن است فعّالیت مبلّغان دینی را تحت الشعاع قرار دهد؛ از اینرو برای مصون ماندن از آسیبهای اعتقادی، اخلاقی و… لازم است مبلغان دینی نهایت دقت خویش را به کار گیرند تا تبلیغ آنها اثر گذاری لازم را داشته و به ضد تبلیغ تبدیل نشود.

عناوین موضوعی مقاله:

تبلیغ بدون مرز / اهتمام دشمن به اینترنت / وظایف مبلّغ / تشکیل اداره تبلیغ اینترنتی / توصیه ‏های تبلیغی / شیوه‏ های تبلیغی 

500 تومان – افزودن به سبد