شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ تبلیغات مسموم و تحریفات امویان

پس از هلاکت معاویه، یزید که با پرورشهای قبیله‌ای در صحرا تربیت یافته و از سیاست بویی نبرده بود، قدرت را به دست گرفت. او از اسلام هیچ نمی‌دانست و علنا مجلس شراب و لهو و لعب برپا می‌نمود و به اعمالی دست می‌زد که با شئونات اسلامی و خلافت دینی کاملا ضدیت داشت.

سبک سریها و منکرات یزید نه تنها از سوی اطرافیانش تقبیح نمی‌گردید، بلکه برای جلب رضایت وی، آنان پیوسته زبان به مدح و تمجید می‌گشودند و شاعران درباری برایش مدیحه‌های گوناگون می‌سرودند.  اختناق توام با شرائط سیاسی – اجتماعی و حرکتهای تبلیغی به گونه‌ای گردید که اهل دیانت و مؤمنان در اقلیت به سر بردند و سنتهای جاهلی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای محو آنها تلاش زیادی نموده بود، بار دیگر حضور نفرت بار خود را نشان داد و سیمای پرصلابت و نورانی اسلام در زیر لایه‌ای از زر و زور و تزویر امویان پوشیده ماند و جلوه‌ای دگرگون یافت. به همین دلیل است که امام خمینی رحمه الله درباره پهلوی که نظیر امویها بود فرمودند: «اینها می‌خواستند که الله را بردارند و طاغوت را جایش بنشانند و همان مسائل جاهلیت و همان مسائل سابق… اینها پدر و پسر اسلام را وارونه داشتند نشان می‌دادند.‌»

500 تومان – افزودن به سبد