شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ تبلیغ نظام‏ مند (۱) روش تحلیل مسائل تبلیغی

در امر تبلیغ، متغیرهای گوناگونی همچون توانایی مبلّغ، نوع پیام تبلیغی، سطح و رتبه مخاطب، چگونگی ارائه پیام و… مؤثرند و توجه نداشتن به این امور در غالب اوقات مشکل‏ آفرین خواهد بود. چه بسا مبلّغی از توانایی های تبلیغی لازم برخوردار بوده و پیام تبلیغی مناسبی را نیز جهت تبلیغ انتخاب کرده باشد؛ اما به دلیل لحاظ نکردن شرایط و ویژگیهای مخاطب، با شکست روبرو شود. نحوه اثرگذاری سایر عوامل نیز همین گونه است؛ چراکه تبلیغ مؤلفه‏ هایی دارد که به صورتی نظام‏ مند در کنار یکدیگر قرار می‏گیرند و با رعایت آن نظام، می‏توان ساده‏ تر و با کمیّت و کیفیت بهتری به اهداف مطلوب دست یافت و از طریق تحلیل دقیق مسائل تبلیغی و تنظیم و رعایت اقتضائات آن، دستیابی به اهداف تبلیغ را تسهیل کرد.

البته دستاورد تحلیل عالمانه مسائل تبلیغی، در پیشرفت کمّی و کیفی تبلیغ منحصر نیست؛ بلکه تسهیل فرآیندِ تربیت مبلّغان، بالا بردن توانایی نقدِ فعالیتهای تبلیغی، تسهیل تفاهم مبلّغان با یکدیگر و نیز مقابله روش‏مند با تهاجم فرهنگی، همگی از لوازمِ تبلیغ نظام‏ مند هستند.

در اینجا به بحث و بررسی پیرامون مؤلفه ‏های مؤثر در تبلیغ می‏پردازیم و قبل از آن مفاهیم مرتبط با موضوع را تبیین می‏کنیم.

عناوین مقاله به شرح زیر است:

 

500 تومان – افزودن به سبد