شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ درآمدی بر تبلیغ در نهج البلاغه

تحلیل موضوع شناختی نهج البلاغه ژرفای این کتاب ارزشمند را بیشتر روشن می‌سازد. یکی از موضوعهای بایسته پژوهش در نهج البلاغه مساله تبلیغ دین است که از دو منظر مختلف می‌توان آن را بررسی کرد:

یکی مباحث مربوط به تبلیغ و دیگری تحلیل نهج البلاغه از منظر روش‌های تبلیغی به کار رفته در سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام.

در این مقاله کوشش خواهد شد که با ارائه نمونه هایی، گام نخست برای فراهم آوردن زمینه اهتمام طلاب فاضل و علاقمند به این موضوع برداشته شود.

برای سهولت بررسی، شایسته است اجزای یک ارتباط تبلیغی و نحوه ارتباط آنها را با یکدیگر معین سازیم.

500 تومان – افزودن به سبد