شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ سنگر تبلیغ و کسب مهارت (۴)

چگونه سخنران موفق باشیم؟

در قسمت قبل سنگر تبلیغ و کسب مهارت (۳) به تبلیغ نوشتاری، جایگاه قلم و نگارش در آیۀ آیات قرآن و احادیث اشاره کردیم و ضرورت فراگیری ادبیات معاصر را در میدان تبلیغ یادآور شدیم و نقایص موجود را در این زمینه گوشزد کردیم و اینک مناسب است به مطالبی دربارۀ «تبلیغ گفتاری» بپردازیم.

در بحث ابزارهای تبلیغ و ترکیب آن‌ها با هم به تفصیل خواهیم آورد که «تبلیغ گفتاری» منحصر به خطابه و سخنرانی نیست بلکه ممکن است در قالب‌های مختلفی صورت بگیرد که مشهورترین و رایج‌ترین آن، در جامعه ما نوع سنتی آن، یعنی خطابه و سخنرانی است. عده‌ای می‌خواهند کاربرد این نوع تبلیغ را نادیده بگیرند یا ضعیف بشمرند. اگر منصفانه به موضوع بنگریم در می‌یابیم که هر یک از قالب‌های تبلیغی کارکرد خاصّ خود را دارد و به تناسب موقعیت خاصّی که در آن قرار می‌گیریم، کارآمد است. و هیچ کدام جای دیگری را نخواهد گرفت. البته نباید از نظر دور داشت که بُرد این نوع تبلیغ، به ویژه با رخ نمودن ابزارها و قالب‌های جذاب و متنوع تبلیغی، محدودتر شده است. به عنوان مثال، وقتی یک موضوع دینی یا قصه‌ای از قصه‌های قرآن، در قالب فیلم در می‌آید مانند سریال «مردان آنجلس» گذشته از جاذبه‌های دیگر، مخاطبان بسیاری را با خود همراه می‌کند. طبعا میزان تأثیرگذاری آن نیز بیشتر است لیکن این امر به معنای آن نیست که از خطابه و تبلیغ رو در رو که دارای تأثیر غیرقابل انکاری است، غافل بمانیم. بنابراین خوب است دربارۀ خطابه و سخنرانی که هنوز در میان جامعۀ ما جایگاهی قابل توجّه دارد، مطالبی را بیان کنیم.

«خطابه» که تنها نوعی از «تبلیغ گفتاری» به شمار می‌آید، از دیر هنگام مورد توجّه رهبران معصوم علیهم السلام بوده است. آنان که خود امیران کشور سخن بوده اند، (۱) با خطابه‌های خود در مسیر تبلیغ معارف الهی گام‌های بلندی برداشته اند که خطبه‌های نهج البلاغه نمونه‌ای از آن هاست.

در پیروی از این خاندان پاک است که دانشمندان ربانی و مبلّغان پاکباخته نیز در کار تبلیغ به این فن نگرشی دینی دارند و فنون آن را فرا می‌گیرند و از این «هنر» در سنگر تبلیغ بهره می‌برند.

500 تومان – افزودن به سبد