شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ سنگر تبلیغ و کسب مهارت (۲)

در قسمت پیشین مقاله سنگر تبلیغ و کسب مهارت (۱) با اشاره به جایگاه رفیع تبلیغ در اسلام و با الهام از روایات، مبلغ را چون طبیب و مجاهدی دانستیم که برای موفقیت در وادی «طبابت‌» و «جهاد فرهنگی‌» افزون بر در اختیار داشتن سرمایه‌ها، امکانات و تجهیزات کافی، باید «مهارت‌» به کار گیری آنها را به «تناسب‌» موقعیتی که در آن قرار دارد کسب کند. که مهارت «عمل‌» و «تبلیغ رفتاری‌» اصلی‌ترین آن است.

در این مقاله به مواردی همچون: نگاهی به مهارت علمی (گفتاری و نوشتاری)‌محتوای نابمهارت علمی / سلاح «قلم‌» و «زبان‌» می پردازیم.

500 تومان – افزودن به سبد