شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ سنگر تبلیغ و کسب مهارت (۱)

می‌دانیم که «تبلیغ رسالت‌» در راس وظایف پیامبران الهی بوده و بدون شک این رسالت سنگین از مهمترین وظایف «وارثان‌» آنان نیز به شمار می‌رود. افرادی که این امانت آسمانی را به دوش گرفته اند، در حقیقت عهده دار بهترین کار شده اند، «و من احق قولا ممن دعا الی الله فعمل صالحا و قال انی من المسلمین؛ کیست نیکوگفتارتر از آن که (مردمان را) به سوی خدا فرا خواند و خود، نیکو کرد و گفت من مسلمانم‌» ؟

برای آن که به جایگاه واقعی «مبلغ دینی‌» در جامعه پی ببریم، باید ببینیم انبیا و در راس آنان وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم خود چه منزلتی داشتند و در میان مردم چه نقشی ایفا کردند؟

بهتر است این موضوع را در آیۀ جانفزای کلام نورانی اولین پیشوای معصوم بنگریم. امیرمؤمنان علی علیه السلام در خطبۀ ۱۰۸ نهج البلاغه ضمن تشبیهی زیبا و ظریف در معرفی وجود اقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم می‌فرماید: «طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه و احمی مواسمه یضع ذلک حیث الحاجه الیه… (۱)‌» ؛ پیامبر اسلام طبیبی است که بر سر بیماران گردان و مرهم او بیماران را درمان – و آنجا که دارو سودی ندهد – داغ او سوزان آن را به هنگام نیاز به دلهایی نهد که…‌»

500 تومان – افزودن به سبد