شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ مقاله رهنمودها، نداها و امدادهای غیبی در حادثه عاشورا

 

حادثه کربلا، هر چند با تدبیر اندیشمندانه امام حسین علیه السلام، حضرت سجادعلیه السلام و زینب کبری علیها السلام به خوبی آغاز و پایان یافت، امّا این قیام الهی را گام به گام، بلکه لحظه به لحظه دست عنایت الهی به صورت مستقیم و غیر مستقیم یاری نمود.

گاه پیشگوییها و غیبگوییهای پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، گاه خوابهای صادق و گاه نداهای غیبی به امداد امام حسین علیه السلام و یاران ایشان می‌رسید. آنچه پیش رو دارید، جمع آوری اهم مواردی است که این هدایتها، و نداهای غیبی را منعکس می‌کند.

عناوین مقاله:

لحظه وداع با قبر پیامبرصلی الله علیه وآله / ندای هاتف غیبی / خواب مسلم بن عقیل / به سوی عراق حرکت کن / خبر شهادت در منزل خزیمیه / خبر شهادت / نشان دادن بهشت / رؤیای سحرگاه عاشورا / ندای هاتفی از غیب / دگرگونی عالم / سخن گفتن سر بریده / قرآن خواندن سر بریده / ندایی از غیب / دستی از غیب / جوشش خون / راهب و سر امام حسین علیه السلام / انبیا و سر مطهّر / رؤیای هند / تبدیل شدن تربت به خون

500 تومان – افزودن به سبد