شرح محصول
زرتشت

پاسخ به پرسش های زرتشتیان ۶ (عربی خواندن نماز و دعا)

پاسخ به پرسش های زرتشتیان (عربی خواندن نماز و دعا) ویژه اساتید، دانشجویان، مربیان، طلاب عرضه شد.

سؤال:

یکی از سؤالاتی که زرتشتیان با نقاب باستان گرایی مطرح می کنند این است که: ما که ایرانی و فارس زبان هستیم؛ چرا باید نماز و دعا را به زبان عربی بخوانیم؟
پاسخ:
دعا و راز و نیاز با خدایی که ما را از هیچ آفریده و به ما نعمت وجود بخشیده، به هر زبان و گویشی مقبول درگاه خداست، با این شرط که از دل بیرون آید تا بالا رود.
در نگاه ادیان الهی، خدا آفریدگار زبانها و گویشهاست و از این رو، محال است که مناجات بندگان را (به هر زبان و گویشی) بی پاسخ گذارد و این وعدۀ خداست که نجوای نیایش کنندگان را اجابت کند.
اما پرستش و ستایش خدا به دو گونه است:
الف) دعاها و نیایشهایی که بنده در چگونگی اجرای آن آزاد است و به هر زبانی که باشد، اگر موجب فساد شریعت نگردد، جایز است. ما در دعا کردن آزادیم که به هر زبانی با خداوند راز و نیاز کنیم. هر چند برخی دعاها از معصومین (صادر شده و طبعاً به دلیل علم سرشار، عصمت و ارتباط قوی آنان با خدای بزرگ، شایسته تر است که با همان دعاها خدا را بخوانیم و از او طلب حاجت کنیم.
ب) تکلیف و عبادتهایی که بنده موظف است به شکل خاصی اجرا کند. از جمله نماز که باید به شکل مخصوص و با زبان عربی خوانده شود. دربارۀ عربی خواندن نماز، توجه به نکاتی ضروری است که در مقاله به شرح آن پرداخته شده است.

 

500 تومان – افزودن به سبد