شرح محصول
زرتشت

پاسخ به پرسش های زرتشتیان ۸ (دخالت روحانیون در کشورداری و سیاست)

پاسخ به پرسش های زرتشتیان (دخالت روحانیون در کشورداری و سیاست) ویژه اساتید، دانشجویان، مربیان، طلاب عرضه شد.

سؤال:
در عهد ساسانیان تا زمانی که روحانیون زرتشتی وارد دربار شاهان و درگیر سیاست و دخالت در امور کشور نشده بودند، ما کشوری قدرتمند داشتیم. پس آیا بهتر نیست که در شرایط فعلی نیز روحانیون در امور کشورداری وسیاست دخالت نکنند تا تاریخ یک بار دیگر تکرار نشود؟
پاسخ:
اولا بسیاری از حکومتهای باستانی رو به ضعف، زوال و انحطاط نهادند، بدون اینکه روحانیون دینی در عرصۀ سیاست دخالتی داشته باشند. از دیگر سوی، بسیاری از حکومتهای باستانی، با وجود دخالتهای روحانیون در عرصۀ سیاست و خلافهای سنگین آنان، همچنان روز به روز بر قدرت دنیایی و اقتدارشان افزوده می شد.
همچنین دیانت اسلام و آیین زرتشتی در امور سیاسی و اجتماعی تفاوتی ماهوی دارند و قیاس این مکتب، صحیح نیست. اسلام برای تشکیل و پیش برد امت واحده برنامه ای مدوّن دارد ( همانگونه که عملاً نیز نشان داده است)، در حالی که زرتشتی گری در این زمینه خالی از طرح و برنامه است.

 

500 تومان – افزودن به سبد