شرح محصول
زرتشت

پاسخ به پرسش های زرتشتیان ۶ (اسلام، عامل دروغگویی ایرانیان!؟)

پاسخ به پرسش های زرتشتیان (اسلام، عامل دروغگویی ایرانیان!؟) ویژه اساتید، دانشجویان، مربیان، طلاب عرضه شد.

اشکال:
زرتشت می گوید: ((در سرزمین من دروغ حرام است.)) داریوش هخامنشی نیز می گوید: ((ای اهورامزدا! دروغ را از سرزمین و مردم من دور نگهدار.)) کوروش بزرگ می گوید: ((مرد پارسی دروغ نگوید، حتی به هنگام مرگ در میدان جنگ.)) در ایران باستان دروغگویی وجود نداشته است؛ اما پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می گوید: ((در سه جا دروغ نیکوست: میدان جنگ، وعده به زنان و اصلاح بین مردم.)) با این وضع، آیا این اسلام نیست که مردم را به دروغگویی تشویق کرده و ایرانیان را به خاطر گرایش به اسلام دروغگو نموده است؟
پاسخ:
در پاسخ به شبهۀ مطرح شده، ذکر نکات زیر ضروری است:
۱٫ در بخش نخست شبهه، از قول زرتشت نقل شده است که: ((در سرزمین من دروغ حرام است.)) اولاً نویسندۀ شبهه این جمله را بدون ارائه سند به زرتشت منتسب کرده است. ثانیاً، طبق ادعای زرتشتیان که می گویند: گاتها تمامی آن چیزی است که از زرتشت بر جای مانده؛ چنین جمله ای در گاتها وجود ندارد.
۲٫ در بخش دوم شبهه، از قول داریوش هخامنشی نقل شده است که: ((ای اهورامزدا! دروغ را از سرزمین و مردم من دور نگهدار.)) آنچه از داریوش بر جای مانده، عبارت است از: یک عدد مهر سلطنتی و ۱۵ کتبه که ۵ عدد از آنها در بیستون، ۴ عدد در تخت جمشید، ۲ عدد در نقش رستم، ۲ عدد در شوش، ۱ عدد در مصر و ۱ عدد در دامنۀ کوه الوندمی باشد.
بررسی تمام کتیبه های داریوش، این حقیقت را می نمایاند که ادعای مطرح شده پوچ و بی اساس است. در یازده کتیبه از کتیبه های منسوب به داریوش، ۲۴ بار واژه دروغ به کار برده شده که نشان دهنده رواج دروغ گویی در ایران باستان می باشد. در این کتیبه ها، گاه واژه ((دروغ)) در معنای مصطلح در ایران باستان (دروج) و گاه به معنای کذب به کار رفته است که در ذیل به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
الف) در کتیبۀ بیستون، بند ۱ آمده است: ((کمبوجیه بردی را بکشت، به مردم معلوم نشد که بردی کشته شده بود، پس از آن کمبوجیه رهسپار مصر شد. مردم نافرمان شدند، پس از آن دروغ در کشور بسیار شد؛ هم در پارس، هم در ماد و هم در سایر کشورها.))؛
ب) ادعای نادرست ((اَرخَ)) پسر ((هلدیت)) دربارۀ اینکه او ((بخت النصر)) پسر ((نبون ئیت)) است. این ادعا موجب گرایش مردم به ارخ و نارفرمانی مردم بابل از حکومت داریوش هخامنشی شده است؛
ج) دروغ آثرینَ؛ او ادعا می کند پادشاه منطقۀ خوزستان است؛
باقی ادله را در مقاله مطالعه فرمایید.

500 تومان – افزودن به سبد