شرح محصول
زرتشت

پاسخ به پرسش های زرتشتیان ۵ (عربی بودن قرآن و جهانی بودن اسلام)

مقاله نقد و بررسی پاسخ به پرسش های زرتشتیان ۵ (عربی بودن قرآن و جهانی بودن اسلام) ویژه اساتید، مربیان، دانشجویان و طلاب عرضه شد.

اشکال:

اگر باور دارید که قرآن را خدا فرستاده است، بدانید که خدا دستور داده است که ایرانیان از محمد- پیروی نکنند؛ بلکه پیرو پیامبر ایرانی؛ یعنی زرتشت باشند. این دستور در قرآن صریحا بیان شده تا هیچ شک و شبهه ای باقی نماند. آنجا که می فرماید: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاً بِلِسانِ قَوْمِهِ)؛ “ما برای هیچ قومی پیامبر نفرستادیم، مگر پیامبری که به زبان آنان سخن بگوید” بنابراین، محمد- برای ما پارسی زبانان فرستاده نشده و پیامبر ما همان زرتشت است.

پاسخ:

مستمسک قرار دادن برخی آیات قرآن، بدون در نظر گرفتن آیات دیگر، مشکلی است که به وفور در رویّۀ طیف باستان گرا رواج دارد. از جمله شبهات موجود در این قالب، مغالطه ای است که در اثر سوء برداشت از آیۀ فوق و آیات مشابه صورت می پذیرد.
از آنجا که پیامبر اسلام صلی الله و علیه از میان اعراب برخاسته و قرآن نیز عربی است این گروه نتیجه گرفته اند که نبی مکرم اسلام صلی الله و علیه فقط برای اعراب فرستاده شده و پیامبر فارسی زبانان نیست.

 

500 تومان – افزودن به سبد