شرح محصول
سالکان خلوص

فایل؛ کتاب سالکان خلوص

اخلاص شرط پاداش و کیفر در آخرت

نخستین کسی که در روز قیامت برای محاکمه می آورند و به زیان او حکم می شود، کسی است که در دنیا به شهادت رسیده (چنین شخصی را می آورند) و نعمتهایی را که در دنیا به وی داده شده، به او معرفی می شود و او نیز اعتراف می کند، به او می گویند: در دنیا با این نعمتها چه کردی؟ می گوید: در راه تو جنگیدم تا کشته شدم. به او می گویند: دروغ می گویی؛ زیرا تو به این هدف جنگیدی که بگویند: او مردی دلیر و با شهامت بوده است. مردم نیز شجاعت تو را بر زبان راندند. آنگاه دستور داده می شود تا او را با صورت روی زمین کشیده، به آتش جهنم افکنند.

4000 تومان – افزودن به سبد