شرح محصول
افزایش انگیزه

فایل؛ کتاب افزایش انگیزه مطالعه و پژوهش

ایجاد انگیزه و علاقه به مطالعه و پژوهش یکی از اصول مهم مطالعه و تحقیق است. برخی از افراد نسبت به مطالعه و تحقیق انگیزه ضعیفی دارند و یا اصولا بی انگیزه اند. انسان نخست باید انگیزه مطالعه را در خود ایجاد و یا تقویت کند به گونه ای که نسبت به آن تشنه شود. جهت تقویت انگیزه مطالعه توجه به راهکارهایی لازم و ضروری است که در این کتاب به شرح آن ها می پردازیم.

 

3500 تومان – افزودن به سبد