شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ احیای کرامت انسانی؛ مهم‏ترین ثمرۀ عاشورا

جلال الدین مولوی با یادآوری قیمت واقعی انسان، این هشدارها را این گونه ترسیم کرده است:

 

 

 

منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی                     مفروش خویش ارزان که تو بس گرانبهایی
به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی                     بدران قبای مه را که ز نور مصطفایی
تو به روح بی‌زوالی ز درونه با جمالی                     تو از آن ذوالجلالی تو ز پرتو خدایی
تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی                     سحری چو آفتابی ز درون خود برآیی
چو تو لعل کان ندارد چو تو جان جهان ندارد                     که جهان کاهش است این و تو جان جان فزایی
شکری شکرفشان کن که تو قند نوشقندی                     بنواز نای دولت که عظیم خوش نوایی[۱]

بدون تردید حالت روانی عزت نفس – که ریشه در فطرت و خلقت انسان دارد – یکی از لوازم زندگی موفقیت ‏آمیز و حیات حقیقی انسان است. فردی که می‏خواهد در راه اهداف والای خویش، تمام مشکلات و موانع را از سر راه خود بردارد و به مراحل تعالی و تکامل برسد، باید عزت و کرامت نفس داشته و این موهبت خدادادی را در وجود خود شکوفا سازد. ریشه بسیاری از محرومیتها، ناکامیها، عدم موفقیتها، انتخاب راه‏های خلاف عرف و شرع، شکستن هنجارهای مقدس جامعه، خیانتها، جنایتها و بزهکاریهای گوناگون را می‏توان در نداشتن کرامت نفس و وجود عقده حقارت جستجو کرد.

[۱]. دیوان شمس تبریزی، غزل شماره ۲۷۴۰٫

500 تومان – افزودن به سبد