شرح محصول
عرفان حلقه

فایل؛ مقاله انحرافات عرفان حلقه

مقاله نقد عرفان های کاذب (انحرافات عرفان حلقه) ویژه اساتید، دانشجویان، مربیان، طلاب در رسانه شاپ عرضه شد.
تاریخچه عرفان حلقه

عرفان حلقه چیست؟
بنیانگذاران عرفان حلقه از سال ۱۳۷۰ش در ایران با این شعار که ((عرفان حلقه راه رسیدن به کمال)) است، شروع به جذب افراد نمودند.
در آغاز افرادی همچون: ویدا پیرزاده، خانم بهارزاده، مهدیه کسایی زاده، پدرام سعیدی، شهناز نیرومنش و.. به صورت فرقه هرمی که در رأس هرم فردی به نام ((محمد علی طاهری)) وجود داشت، به تبلیغ این جریان انحرافی پرداختند و فعالیتشان را گسترش دادند.
طاهری رسماً تشکیلات عرفان حلقه را از سال ۱۳۷۶ش با راه اندازی کلاسهایی جهت ترویج افکار و عقایدش با مجوز سازمان ملی جوانان علنی کرد؛ اما پس از تشکیل چند دورۀ آموزشی و افشا شدن ماهیت واقعی اش، دیگر مجوز فعالیت او تمدید نگردید.
وی هم اکنون به اتهام توهین به مقدسات، مداخلۀ غیر قانونی در امور پزشکی، تحصیل مال نامشروع، استفادۀ غیر مجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و لمس بیماران مؤنث به بهانۀ درمان، در زندان می باشد. البته پروندۀ ارتداد وی نیز در حال بررسی است.
نقش ((اسماعیل منصوری لاریجانی)) را هم در شکل گیری و هم در تثبیت و ترویج اندیشه و تأیید صلاحیت فردی طاهری نباید نادیده گرفت که هنوز هم هیچ قدم مؤثری در نقد اندیشۀ او برنداشته است.

 

500 تومان – افزودن به سبد