شرح محصول
اربعین

فایل؛ کتاب همراه با مبلغان اربعین

کاروان اسرا به کربلا نزدیک می شد. این کاروان برای زنده نگه داشتن قیام امام حسین علیه السلام اقدامات فراوانی در دستور کارداشت و آخرین تیر خود را آنگاه در زه کمان قرار داد و بر قلب حکومت یزید نشانه رفت؛ که مسیر خود را به سمت کربلا تغییر داد و فرهنگ زیارت را که در بین مسلمانان به صورت کم رنگ وجود داشت پر رنگ و زنده نمود. ایجاد یک فرهنگ به نام زیارت در اربعین شهدای کربلا همراه با زیارتی اختصاصی به نام اربعین با تاکید و سفارش بر نشانه مؤمن مبودن، همه و همه دست به هم داد تا این تیر چنان بر تن دشمن کاری شود که بعدا برای ازبین بردن آن بر کربلا آب ببندند و دست زائر را قطع نمایند و …
اما نتوانند جوشش خون مسلمانان در این مسیر را متوفق سازند. شاید اگر آن زیارت با آن حال خسته و زار و در همان گرما گرم واقعه نبود، امروز خبری از زیارت و فرهنگ زیارت نبود و نامی از امام مظلومان حسین بی علی علیه السلام نبود.

امروزه سران کفر و سلاطین ظلم و جور و ابرقدرت های بی منطق، از تاثیر عاشورا در ایجاد روحیه مقاومت، ظلم ستیزی، ایجاد وحدت و یکپارچگی امت اسلام و تقویت باورهای دینی عاشقان امام حسین علیه السلام آگاه شده اند، از این رو، تمام سرمایه ها و امکانات خود را برای خاموش کردن و کمرنگ نمودن عاشورا و عزاداری ها هزینه می کنند، البته به برکت اربعین و روشنگری عاشورایی علما و خادمان حریم حسینی علیه السلام، روز به روز شور حسینی علیه السلام در میان حسینیان شعله ورتر می گردد.

کتاب پیش رو برگرفته از تجربه مبلغان موفق و زحمات مسئولین مجری اربعین بوده و می تواند به عنوام کتاب همراه مبلغ در این سفر با خیر و برکت باشد. در این کتاب سعی شده با لحاظ حجم مناب کتاب، نکات مهم و راهبردی بیان گردد و در این زمینه از کتب تولیدی برخی سازمان های مسئول در برپایی اربعین نیز استفاده شده است.

2500 تومان – افزودن به سبد