شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ مقاله گزارشى آمارى از حادثه کربلا

 

 

 

 

الف. نه نفر از شهداى کربلا از فرزندان على‏ علیه ‏السلام بودند

  1. حسین بن على‏ علیهماالسلام، سید و سالار شهیدان کربلا؛
  2. عبد اللَّه بن على که مادرش فاطمه‌ام البنین است و هنگام شهادت امیرمؤمنان‏ علیه ‏السلام کودکى شش ماهه بوده است. او توسط هانى بن ثبیت به شهادت رسید؛
  3. عثمان بن على که او هم مادرش فاطمه‌ام البین است که در کربلا ۲۱ ساله (و یا ۲۳ ساله) بوده که توسط خولى بن یزید به شهادت رسید؛
  4. جعفر بن على که هنگام شهادت پدرش دو ساله بود. او با برادرش امام حسن‏ علیه ‏السلام دوازده سال و با برادر دیگرش امام حسین ‏علیه‏ السلام بیست و یک سال زندگى کرد و سرانجام در کربلا توسط خولى بن یزید و بنابر قولى توسط هانى بن ثبیت به شهادت رسید؛
  5. ابوبکر بن على، مادرش لیلى دختر مسعود بن خالد بود که توسط مردى از قبیله همدان کشته شد؛
  6. محمد بن على، او محمد اصغر است که مادرش‌ام ولد مى ‏باشد و برخى مادرش را اسماء بنت عمیس دانسته ‏اند. او توسط مردى از قبیله بنى ابان به شهادت رسید؛
  7. عباس الاصغر، بعضى احتمال داده‏ اند که از فرزندان امیرمؤمنان دو نفر به نام عباس بوده ‏اند؛ یکى عباس الاکبر که همان قمر بنى ‏هاشم است و دیگرى عباس الاصغر. مادرش «صهباء» ثعلبیه است و در شب عاشورا به شهادت رسید؛
  8. عباس بن على‏ علیهماالسلام او در سال ۲۶ هجرى متولد شد. مادرش فاطمه‌ام البنین دختر خرام بن خالد است. دستان مبارکش توسط نوفل ارزق قطع شد و با ضربتى که بر فرق مبارکش زدند به شهادت رسید؛ (۶)

۹٫ محمد بن عباس بن على. ابن شهرآشوب در میان شهداى کربلا، از محمد بن عباس بن على بن ابیطاب نام برده است.

مابقی آمار را در مقاله مطالعه بفرمایید.

500 تومان – افزودن به سبد