شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ آئین امامت مسجد

یکی از ارکان مهم مساجد که نقش محوری دارد،‌ امام جماعت آن است؛ امام جماعت می‏تواند نقش بسزایی در رونق یک مسجد و جذب اقشار گوناگون جامعه ایفا کند. با این توضیح در این مقاله به بررسی این جایگاه (امامت مسجد) و مسائل مرتبط با آن می‏پردازیم.

ائمه مساجد، با توجه به تلاش و فعالیتهای مرتبط با محله و مسجد چند گونه‌اند؛ برخی به فعالیتهای حدّاقلی اکتفا می‏کند؛ یعنی اقامه نماز جماعت و انجام سخنرانی و… برخی علاوه بر فعالیتهای مذکور نقش یک عالمی را دارند که تمامی امور آن جامعه را بر عهده دارد؛ اعم از پاسخگویی به نیازهای دینی و مذهبی و مراجعات مردمی و … .

حال برخی رازهای موفقیّت یک امام جماعت مسجد را ارائه می‏کنیم که هر دو دسته مبلغین و ائمه جماعات مساجد می‏توانند از آن بهره ببرند:

راز و رمز موفقیّت امام جماعت

هر چند اما جماعت بایستی برخی شرایط همچون: ایمان، عدالت و… را دارا باشد؛ اما علاوه بر آن شرایط باید برخی امور دیگر را رعایت کند تا بر موفقیّت او بیفزاید.

500 تومان – افزودن به سبد