شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ ۲۰ ریزه کاری تبلیغی

بس نکته با تو گویم شاید ندیده باشی                 تا دسته دسته نرگس زین باغ چیده باشی

یکی از استادان حوزه (حجه الاسلام محمد وحیدی) می‌فرمود: روزی به حضور یکی از دوستان صمیمی و قدیمی حضرت امام خمینی رحمه الله رسیدم و از او پرسیدم «شما که آن همه مدت با حضرت امام بوده اید، رمز موفقیت ایشان را در چه چیزهایی می‌دانید؟‌» آن دوست دیرینه امام فرمودند: «یکی از رموز موفقیت حضرت امام رحمه الله در انجام دادن کوچکهای بزرگ بود؛ یعنی حضرت امام کارهای خوبی را که نزد دیگران کوچک به نظر می‌آمد، بزرگ می‌دانستند و آنها را انجام می‌دادند و به کوچک بودنِ آنها توجهی نمی‌کردند، بلکه به خوب بودنِ آنها نظر داشتند.»

ما، مبلّغان، نیز باید از این سلوک اخلاقی – عرفانی حضرت امام – طاب ثراه – الگو بگیریم و از آن در برنامه‌ها و فعالیتهای تبلیغی خویش استفاده کنیم.

500 تومان – افزودن به سبد