شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل ؛ ۱۴ نکته برای منبر موفق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

هر مکتبی برای معرفی و گسترش فرهنگ خود، نیاز به تبلیغ و رسانه دارد. مکتب اسلام هم از این قاعده مستثنی نیست. ساده ‏ترین و در دسترس‏ ترین رسانه اسلام، منبر است که آن هم جایگاهش در اصلی‏ ترین مرکز اسلامی یعنی مسجد می‏باشد. تقدّس منبر، هم از مسجد و هم از موضوعات مقدّسی است که در آن مطرح می‏شود.

منبری باید بداند که شنونده فقط گوش نمی‏کند، بلکه کلمات را با تمام قوا احساس می‏کند و متوجه می‏شود که این سخن را از شخصی معتقد می‏شنود یا غیرمعتقد. آری تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید.

در واقع باید گفت اگر حقیقت گفتار از تمام وجود گوینده [ نه فقط از سخن وی] منتشر شود؛ مخاطب، کاملاً آن را احساس خواهد کرد. این حقیقت را مولوی چنین ترسیم می‏کند:

بوی کبر و بوی حرص و بوی آز                   ‏در سخن گفتن بیاید چون پیاز
‏یک سخن از دوزخ آید سوی لب                   ‏یک سخن از شهرِ جان در کوی لب

عناوین موجود در مقاله :

اولین منبر / قداست منبر / کارکردهای منبر / ‏نکته‏ هایی برای ارائه منبر موفق‏ / نقد یک منبر / اندیشیدن و آمادگی / همدلی با شنونده و سوز داشتن در روضه

500 تومان – افزودن به سبد