شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ ده اصل کارا در تبلیغی پویا

تعیین محتوا و پیام، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در فرایند تبلیغ به شمار می‌رود. اما محتوا چیست؟ در پاسخ باید گفت: محتوا شامل دانش و آگاهی، مهارت‌ها و نیازهایی است که مخاطب به آن‌ها به گونه‌ای واقعی نیاز دارد. محتوا می‌تواند مخاطب را به سوی اهداف تبلیغی رهنمون سازد و او را همان گونه به هیجان آورده، متقاعد کرده، یا آگاه سازد که مورد انتظار ما است.

 

تهیه محتوا از اصولی خاص پیروی می‌کند. اما قبل از آن که وارد اصول تهیه محتوا شویم سزاوار است بدانیم، در ارتباطهای گفتاری و غیرگفتاری به صورت عمده چند هدف دنبال می‌شود:

اول: اطلاع رسانی و آگاه نمودن.

دوم: ترغیب و تهییج برای انجام دادن کاری ویژه.

سوم: تحت تاثیر قرار دادن و همراه و متقاعد نمودن.

چهارم: سرگرم ساختن.

500 تومان – افزودن به سبد