شرح محصول
فروش فایل در اینترنت

فایل کتاب «معرفی طلبگی و آشنایی با حوزه های علمیه»

فایل؛ کتاب معرفی طلبگی و آشنایی با حوزه های علمیه  جهت آشنایی مربیان، دانشجویان و دانش آموزان با طلبگی و حوزه های علمیه در فروشگاه رسانه شاپ عرضه گردید.

در فرهنگ اسلامی، حوزه های علمیه و روحانیت همواره از جایگاه ویژه ای بین مردم برخوردار بوده اند؛ چراکه این مکان مقدس مرجع تبیین ارزش ها و تثبیت باورهای دین بوده و خواهد بود.

 

مقام معظم رهبری:
حوزه های علمیه – به خصوص حوزه ی علمیه قم – درهیچ دوره ای از تاریخ خود، به قدر امروز مورد توجه افکار جهانی قرار نداشته است.

نقش روحانیت، به خصوص در سه دهه اخیر بیش تر و ملموس تر شده است و هرچه نقش دین در جامعه بیش تر شود، اهمیت حوزه های علمیه نیز بیش تر می گردد.
مقام معظم رهبری می فرماید: ((امروز دنیا، دنیای فاسدی است و فساد دنیا، به همه ی مناطق عالم سرازیر می شود، دیوار و حصن و حصاری هم نیست؛مگر تبلیغ و تبیین صحیح. این تبلیغ صحیح را چه کسانی باید انجام دهند؟ انسان هایی که خودشان استوار و محکم باشند. و آنان، همین جوانان و روحانیونی هستند که معارف دینی را می خوانند و فرا می گیرند و بیان می کنند. این ها از لحاظ اخلاقی و روحی، باید خیلی استوار، پولادین و تاثیرناپذیر باشند.))
از این رو می توان تعدادی از نقش های روحانیت را این گونه بیان کرد:
۱٫معرفی اسلام ناب، اسلام رحمت، اسلام جهاد و مبارزه با مستکبرین و…؛
۲٫دفاع از دین در مقابل هجمه های گسترده و جلوگیری از انحراف آن؛
۳٫رهبری فرهنگی و دینی جامعه؛
۴٫ترویج اخلاق و ارزش های انسانی؛
۵٫تبلیغ و فراهم کردن زمینه های بیان احکام الهی؛
۶٫احیای مساجد و مراکز دینی؛
۷٫پاسخ به شبهات اعتقادی؛
و…

1500 تومان – افزودن به سبد