شرح محصول
فروش فایل در اینترنت

فایل؛ چگونه نویسنده شویم؟

انشاء یعنى از نیستى به هستى آوردن. انشاء چیزى است که با فکر پدید مى ‏آید و قبلاً نبوده. خیلى از چیزها که امروزه مى ‏نویسند، رونویسى است، صنعت مونتاژ است. به خصوص که امروز به کمک رایانه به جستجوى زیادى هم نیاز نیست، حداکثر مطالب را در هر موضوعى در حداقل زمان کنار هم مى‏ گذارند و یک کتاب به وجود مى ‏آورند. اسم اینها را نمى‏ توان انشاء گذاشت. انشاء پدید آوردن است، نه جمع آورى.

500 تومان – افزودن به سبد