شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ نگاهی به زندگى امام موسى بن جعفر علیه‌السلام

ابو بصیر گفت: همراه امام صادق علیه السلام برای شرکت در مراسم حج عازم مکه بودیم. وقتی به سرزمین ابواء رسیدیم، حضرت برای ما صبحانه‌ای تدارک دید. مشغول صرف صبحانه بودیم که کسی از طرف همسر امام صادق علیه السلام آمد و به ایشان خبر داد که حال همسرتان دگرگون شده و درد زایمان آغاز شده است و چون فرموده بودید در این باره قبل از هر کار شما را مطلع کنیم، خدمتتان آمدم.

امام صادق علیه السلام همان لحظه برخواست و همراه فرستادۀ همسرش رفت و بعد از چند لحظه برگشت. ما که قیافۀ شاداب ایشان را دیدیم، شاد باش گفتیم و از وضعیت همسرشان پرسیدیم، فرمود: خداوند حمیده را به سلامت داشت و به من پسری عنایت فرمود که در میان مخلوقاتش از همه بهتر است. همسرم در بارۀ آن نوزاد مطلبی به من گفت: که گمان می‌کرد من از آن بی خبرم؛ اما من پیرامون آن موضوع از او آگاه‌تر بودم.

500 تومان – افزودن به سبد