شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ منبرهای کوتاه

مواردی برای یک مبلّغ پیش می‌آید که، برای مطالعه وقت ندارد و باید یک منبر فوری و جمع و جور ارائه کند؛ مثلاً گاه، جلسه ختمی برقرار می‌شود که سخنران دعوت شده نیامده و یا گاهی صاحب جلسه دیر به سخنران خبر می‌دهد و وی، هیچ وقتی برای مطالعه ندارد. گاهی نیز ممکن است شخصی از مکّه برگشته و یا از کربلا آمده و جلسه ولیمه تشکیل داده؛ ولی به روحانی محل زودتر خبر نداده باشد که برای سخنرانی آماده شود. و یا گاهی نیز در همان جلسه به روحانی پیشنهاد منبر داده می‌شود.

500 تومان – افزودن به سبد