شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ مناسبتهای ماه رمضان

آن چه می‌خوانید، مربوط به رویدادهایی است که در ماه مبارک رمضان سال‌های مختلف به وقوع پیوسته است.

ذکر نکات زیر ضروری است:

۱- تنها، یاد آوری رویدادها بر عهدۀ این تحقیق است، و افزودن مطالب لازم برای منبر، به مناسبت هر شخصیت، و تحقیق و تفحص، بر عهدۀ مبلغ محترم است.

۲- به خاطر حجیم نشدن مطالب گاه تنها به ذکر واقعه بسنده شده و از توضیح خودداری کرده ایم.

۳- در بخش‌هایی از تقویم، با هماهنگی «واحد تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی» از تقویمی که آنان تهیه کرده اند، سود برده ایم، ولی طرح این تقویم، در ماهنامۀ کوثر چاپ شده و اینک با نگرش جدید برای آگاهی مبلغان چاپ می‌شود.

500 تومان – افزودن به سبد