شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ ماه رمضان، ماه نزول قرآن و دیگر کتب آسمانی

از رخدادهای مهم ماه مبارک رمضان،‌ نزول قرآن کریم می‌باشد که در: بقره / ۱۸۵، دخان / ۳ و قدر / ۱ مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله نزول قرآن با توجه به آیات مذکور، مورد بررسی مختصر قرار می‌گیرد.

 

500 تومان – افزودن به سبد