شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ تفسیر تبلیغی ۳۰ روز با قرآن ۲

جزء‌خوانی، سنتی نیکو و مستحب است که در ماه مبارک رمضان بین مردم رواج یافته و گاه به شکل فردی یا جمعی در مکانهای مذهبی مانند مساجد برگزار می‌شود. توجه روزانه به آیات یک جزء، زمینۀ خوبی برای آشنایی با آموزه‌های قرآنی آن بخش است. سخن گفتن دربارۀ یک آیه و گاه یک جمله از آن جزء، گامی کوچک؛ اما لازم در راه تبیین آموزه‌های قرآنی است که جلودار این حرکت، رسول خدا صلی الله علیه و آله است و مبلّغان و شاگردان مکتب آن حضرت، ادامه‌دهندگان این راه هستند.

انتخاب سی فراز از قرآن کریم بهانه‌ای است که مبلغین گرامی حتما از بیان نکات تفسیری آیات قرآن کریم برای مخاطبین در ماه مبارک رمضان غفلت نکنند.

توصیه می‌شود قبل از بیان نکات تفسیری هر فراز، مبلغین عزیز، خود را بی‌نیاز از تحقیق در مورد آن فراز ندانند و با پژوهش بیش‌تر، به بیان نکات تفسیری آیات، همّت گمارند.

 

500 تومان – افزودن به سبد