شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ مقاله تبلیغ مسیحیت در آفریقا

کم و بیش همه دست اندر کاران و متخصصان و کارشناسان امور آفریقا و به ویژه مسئولان فرهنگی و تبلیغی کشورمان به فعالیت گسترده مبلغان مسیحی در آفریقا، آگاهی دارند؛ ولی اهداف و انگیزه‌ها و امکانات و بودجه‌های سازمانها و جمعیتهای تبلیغ مسیحی، و از طرفی شیوه‌ها و روشهای مبلغان مسیحی و به ویژه آمار و ارقام ارائه شده در زمینه حجم کار انجام شده و آینده آفریقا از دید آنان، بسیار نگران کننده و در عین حال مسئولیت آور است.

شاید با ذکر این فعالیتها و آمارهای تبلیغات مسیحی و مقایسه آنها با فعالیتها و آمارهای کشورهای اسلامی در این قاره، این یک معجزه باشد که تا کنون کل آفریقا، مسیحی نشده است و بی شک در این زمینه روح تعالی بخش اسلام و پیام آن که با روح و سرشت لطیف و دست نخورده انسان آفریقایی هم خوانی دارد، در ایجاد مقاومت در آفریقای مسلمان در برابر امواج این تبلیغات گسترده مؤثر بوده است. ضمن اینکه قرابت تاریخی استعمار و کلیسا که در بسیاری از مناطق آفریقا، کلیسا جاده صاف کن استعمار و بالعکس بوده نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که اسلام هیچ گاه در حافظه تاریخی مردم آفریقا، سابقه استعماری نداشته است.

مسیحیت همواره با ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و غذایی رایگان که سه نیاز عمده انسان آفریقایی است، اهداف تبلیغی خود را پیش برده است.

بدون تردید مسئولیت دست اندر کاران و تصمیم گیرندگان در امور آفریقا، بسیار سنگین است. سفارتخانه‌ها و نمایندگیهای فرهنگی ما در کشورهای آفریقایی، به صورت مرتب درخواست کمکهای عاجل و کافی جهت پاسخ به حجم بالای نیازهای فرهنگی و تبلیغی حوزه خود – و احیانا کشورهای همسایه تحت پوشش خود – را دارند و شاید نگاه دوباره مسئولان امر به حجم فعالیتها و بودجه‌های تخصیصی مسیحیت، در تخصیص بودجه و امکانات لازم برای مقابله با این تهاجم سنگین، مؤثر باشد.

500 تومان – افزودن به سبد