شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ مقاله تبلیغ دین اسلام در دنیای نوین (۳)

 

در جهان امروز که بشر از نظر علم و دستاوردهای علمی، گامهای بلندی برداشته است، نه تنها به اخلاق برتر و رفتاری انسانی تر نرسیده، بلکه با کشتار جمعی بی رحمانه و اعمال شکنجه های شنیع و شگفت و استفاده از بمبهای میکروبی و شیمیایی و بیماری زا، به سمت انحطاط بیش تر سقوط کرده است و حتی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه های صوتی و تصویری و نوشتاری، بیش ترین نیرو و توان خود را به جنگ اعتقادی معطوف کرده و با شبیخون فرهنگی به ملتها، سرمایه معنوی و ایمانی و فرهنگی آنها را نیز به تاراج می برد و معنویت را در سایه تبلیغات مسموم خود نابود می سازد. در چنین فضایی، ضرورت تبلیغ دین اسلام و ارزشهای الهی – انسانی دو چندان می شود.

500 تومان – افزودن به سبد