شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ مقاله تبلیغ دین اسلام در دنیای نوین (۲)

 

وجود ارتباطات دیجیتالی و نشر الکترونیکی، دنیای امروز را به دنیایی بدون مرز تبدیل کرده و باعث پیچیدگی افکار و پیدایش پرسشهای جدید شده است؛ از این‎ رو، در چنین شرایطی، تحول مناسبات مبلّغان با مخاطبان امری ضروری است تا آنجا که باید مؤلفه های سنتی و مدرن را با ظرافتی خاص مورد توجه قرار داده، نیازهای تبلیغی مخاطبان در عرصه های مختلف را برآورده سازند. این کار مستلزم بیدارسازی فطرت مخاطبان توسط مبلّغان می باشد؛ چرا که خداجویی در فطرت تمامی آنان نهادینه شده است و با تغییر جوامع هیچ تغییری در آن به وجود نمی آید.

500 تومان – افزودن به سبد