شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ مقاله برزخ نوجوانی و طوفان جنسی

 

در میان دورانهای مختلف حیات انسان، دوره بلوغ و آغاز حیات جنسی از مهم‌ترین و بحرانی‌ترین ایام زندگانی به شمار می‌رود. در همین دوران است که دگرگونیهای بسیاری در تواناییهای جسمی به وقوع می‌پیوندد و به همراه خویش بینشها و گرایشهای نوجوان را متحول می‌سازد. مولوی در ضمن بیانی گیرا این دوره را این گونه به شعر در می‌آورد:

و آن جوانی همچو باغ سبز و‌تر                                               می‌رساند بی دریغی بار و بر

چشمه‌های قوت و شهوت روان                                               سبز می‌گردد زمین تن بدان

خانه معمور و سقفش بس بلند                                                            معتدل ارکان و بی تخلیط و بند

با نظر به اهمیت این دوران، روان شناسان در یکصد ساله اخیر به تحقیقات دامنه داری دست زده اند و هر کدام از زاویه‌ای خاص به بازگشایی و تشریح این دوره پرداخته اند.

عناوین مقاله :

آستانه حیات جنسی

هویت‌یابی

رویش خرد و بلوغ جنسی

مراحل تمایلات جنسی

کجروی‌های جنسی

500 تومان – افزودن به سبد