شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ بایدها و نبایدهای خطابه (۲)

در مقاله قبل “بایدها و نبایدهای خطابه ۱” ، پس از نگاهی گذرا به کلیات تبلیغ و خطابه و انواع سخنرانی، عنصر اوّل سخنرانی مذهبی (پیام دهنده) را بیان کردیم.

در این مقاله توجه شما را به ادامه بحث جلب می‌کنیم:

پیام و ساختار و ویژگیهای آن

پیام، عبارت است از: اعتقاد، اندیشه یا گرایشی که پیام دهنده، قصد انتقال آن را به پیام گیرنده دارد. پیام در تعبیر اسلامی همان «رسالت‌» است که پیام آوران الهی آن را ابلاغ نموده و مردم را به پذیرش آن فرا خوانده اند.

بی شک هر مکتب یا جریان اجتماعی نیز پیامی دارد و هر نوع تبلیغی خواه با زبان، نگارش، فیلم، سرود، نمایش، خطابه، نقاشی، هنر و هر ابزار و وسیله دیگری صورت پذیرد، بدون پیام نیست. پیام «روح تبلیغ‌» است و اگر این روح نباشد، تبلیغ مفهوم ندارد.

آنچه در ادامه مقاله می خوانیم:

درآمد سخن / محور و هسته اصلی سخن / فرود و خاتمه سخن /مخاطب شناسی

500 تومان – افزودن به سبد