شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ بایدها و نبایدهاى خطابه (۱)

تبلیغات مذهبی از طریق خطابه و سخنرانی و گفتگوی چهره به چهره با مردم، از راههای مؤثر در پیشرفت دین، ارشاد و راهنمایی مردم به راه راست و سعادت، ارتقای سطح آگاهی دینی مردم و دوری آنان از گناهان و آلودگیهاست. این نوع تبلیغ به صورت سنّتی در جامعه ما رایج بوده و ریشه در عصر نبوّت و امامت دارد و مردم از قدیم با آن آشنا بوده و هستند و دل به آن می‌سپارند و از سخنرانیهای شیوا و فصیح، استقبال می‌کنند؛ اما در عین حال، امروز با رواج انواع رسانه‌های گروهی و ابزار پیشرفته تبلیغی و اطلاع رسانی، با چالشهایی جدّی رو به رو گردیده است که برای حفظ و تداوم آن توجه به یک سلسله بایدها و نبایدها – که برخی از آنها از قدیم نیز مطرح بوده – ضروری است. در این نوشتار، به صورت فشرده برخی از این مباحث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

خطابه

«خطابه‌» یکی از راههای تبلیغ است. خطیب با ایراد خطبه و سخنرانی، تلاش می‌کند که شنوندگان و مخاطبان خود را ترغیب و اقناع کند تا رفتار مورد نظر او را انجام دهند. خطابه، علم یا فنّی است که سابقه دیرینه دارد و از قرنها پیش مورد توجه دانشمندان بوده و تاکنون کتابهای متعددی درباره آن نوشته شده است.ارسطو (۳۲۲ ق. م) حکیم نامدار یونانی در بین آثار علمی خود، کتابی درباره فن خطابه (ریطوریقا) داشته (۵) که امروز ترجمه فارسی آن به قلم «پرخیده ملکی‌» موجود است.

آنچه در  مقاله می خوانیم :

تبلیغ چیست؟ / خطابه / برهان خطابی / نقش خطابه در جامعه / انواع سخنرانی‌ها

500 تومان – افزودن به سبد