شرح محصول
زرتشت

ایران در گذر از زرتشتی به اسلام

مقاله نقد و بررسی آیین زرتشتی (ایران در گذر از زرتشتی به اسلام) ویژه اساتید، مربیان و طلاب عرضه شد.

عشق به وطن از ایمان است و ایمان در فطرت انســان ریشه دارد؛ اما برخی تلاش دارند تا ایمان مذهبی ایرانیان را در مقابل هویت ملیشــان قرار دهند. در این میان، گذر ایران از زرتشتیگری به اسلام، همواره مورد مناقشات بوده و هست. به راستی آیا اسلام به زور به ایرانیان تحمیل شد؟ آیا اسلام، منجی ایران عصر ساسانی بود یا مایه ویرانی آن؟

 

500 تومان – افزودن به سبد