شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ اعتکاف و ماه مبارک رمضان

آرامش، گمشدۀ اصلی بشر است و انسانها با هر دین و عقیده‏ای به دنبال آرامش و راحتی هستند. جمعی از انسانها آرامش را در جمع مال می‌دانند، عده‌ای رسیدن به مقامات دنیوی را آرامش می‌دانند، لذا شاهان و حاکمان با زیر پا گذاشتن تمام ارزشهای انسانی تلاش کردند به آرامش خیالی خود برسند، عده‌ای نیز پناه بردن به مواد مخدر و قرصهای آرامش‌بخش و امثال آن را وسیلۀ آرامش تشخیص داده‌‌اند و جمعی نیز آزادی مطلق را در شهوات، اعم از تماشای فیلمهای مبتذل، ارتباط آزاد با نامحرمان، بدلباسی، بدحجابی و مشابه اینها یگانه راه آرامش بشری می‌دانند و در این راه تلاشهای فراوانی کرده‌اند، خصوصاً قدرتهای استکباری که به انسانها تلقین می‌کنند آزادی مطلق و بی‌بند و باری تنها عامل آرامش انسان شمرده می‌شود.

آنچه پیش رو دارید، بیان برخی عوامل آرامش‌زا است که در مراسم عبادی اعتکاف و ماه مبارک رمضان بیش‏تر تبلور پیدا می‌کند، هرچند در عبادات دیگر نیز وجود دارد.

500 تومان – افزودن به سبد