شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ اصول و مهارتهای مناظره (جدال احسن) (۲)

مناظره یا جدال احسن یکی از مهم‏ترین و کاراترین شیوه‏های ارتباط کلامی برای بیان دیدگاه‏ها و باورها و حتی یکی از بهترین راه‏کارها برای دستیابی به واقعیتها و کشف حقایق است. فهم درست این فن و استفاده مناسب از آن می‏تواند در روشن ساختن حقایق بسیار مفید و مؤثر باشد و به همین خاطر قرآن کریم در آیات فراوان و به گونه‏ های متفاوت بر آن تأکید کرده است و انبیاء بزرگوار نیز در تبلیغ و ارشاد مردم به شکلی گسترده از آن بهره برده‏اند.

در مقاله قبلی “اصول و مهارتهای مناظره(جدال احسن) ۱“، بخش نخست این مقاله در موضوعاتی همچون: مفهوم‏ شناسی، گسترۀ موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، آثار و فواید مناظره، ارائه و به آن پرداخته شد. در این شماره نیز اقسام و ابزارهای مناظره و اصول کلی آن مطرح می‏شود.

معیارهای مناظره 

معیار های مناظره پسندیده:

توکّل به خدا / برهان و منطق ‏گرایی / دادن فرصت تحلیل و پذیرش به طرف مقابل / پایبندی به اصول و ارزشهای اخلاقی / عالمانه بودن

معیارهای مناظره ناپسند:

  1. مجادله با سخنان باطل برای از بین بردن حق و اثبات خود به هر وسیله‏ ای؛
  2. پایبند نبودن به اصول اخلاقی و فضائل انسانی؛
  3. رعایت نکردن اصول وشرائط مناظره؛
  4. جدال غیر برهانی و با استفاده از انواع مغالطه و سفسطه‏ گری جهت غلبه بر حریف؛
  5. استفاده از مقدمات دروغ، پیچیده و کلی‏ گویی، ایجاد جنجال وهیاهوی کاذب واصرار بیهوده بر قانع نشدن؛
  6. مجادله بدون علم و آگاهی؛
  7. پیروى از وسوسه‏ هاى شیطانى؛
  8. مجادله از روی عناد ورزی به حق و اصرار بر باطل؛
  9. مجادله از روی کبر و غرور؛
  10. برافروختن خشم طرف مناظره و تغییر دادن اوضاع به سود

500 تومان – افزودن به سبد