شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ اصول و روشهای مناظره(جدال احسن) (۳)

در دو مقاله قبل “اصول و روشهای مناظره(جدال احسن)(۱)” و “اصول و روشهای مناظره(جدال احسن)(۲)” به مباحثی همچون «مفهوم‏ شناسی، اهمیت و ضرورت، آثار و فوائد، اقسام، ابزار و اصول کلی» پرداخته شد.

اکنون ادامه این مبحث ارائه می‏گردد.

از مسائل بسیار مهمّ در مناظره، رعایت اصول اخلاقی مربوطه است؛ احترام متقابل، مدارا، سعه صدر، صبر و حوصله، نرم‏ خویى، ملاطفت و در عین حال قاطعیت، صراحت، صداقت توأم با وقار و متانت، فروتنی و… امری لازم و ضروری است. هدف از مناظره – که همان رسیدن به نظر صواب و تفهیم آن به طرف مقابل باشد – نباید مورد غفلت قرار گیرد و هر مناظره ‏گری باید تحمّل شنیدن نظرات طرف مقابل را داشته باشد و از تکبّر، خودپسندی، خشونت، اهانت و رفتار تحقیرآمیز و زننده، ناسزاگویی، تمسخر و ادای کلماتی که باعث دشمنی و برانگیخه شدن کینه و انتقام‏ جویی می‏گردد، برحذر باشد. طرفین مناظره نباید سخن یکدیگر را قطع نمایند و یا صداى خود را بیش از حدّ معمول بالا ببرند.

عناوین مطالب

رعایت ادب، احترام و عفّت کلام / بیان نرم و دور از تندی / رعایت انصاف / حوصله و سعه صدر / دوری از عیب‏ جویی و مچ‏ گیری / دوری از کینه‏ ورزی و انتقام‏ جویی / دوری از ایجاد لجاجت / تحریک عواطف و بیداری وجدان و فطرت / پرهیز از نیرنگ و دروغ / پرهیز از تظاهر و ریاکارى / دوری از خشم و غضب /  پرهیز از سخنان ناروا / تکبّر و خود بزرگ بینى 

 

500 تومان – افزودن به سبد